Kolejny maszt telekomunikacyjny stanie przy Okopowej?

Być może wkrótce w Kołobrzegu stanie kolejny masz sieci komórkowej.

W ostatnich tygodniach przeciwko podobnej inwestycji protestowali mieszkańcy ulicy Ogrodowej. Okazuje się, że jedna z firm stara się o kolejną lokalizację, która ma poprawić jej usługi. Tym razem chodzi o ulicę Okopową. Poinformowała o tym na swoim Facebooku prezydent Anna Mieczkowska wskazując, że pomimo jej negatywnego stanowiska, zarządca terenu nie odmówił firmie telekomunikacyjnej. - W związku ze złożeniem przez firmę P4 wniosku dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 119/6 w obrębie 13 przy ul. Okopowej w Kołobrzegu, zwróciłam się z prośbą do spółki PKP Energetyka, będącej użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości, o nieudostępnianie tego terenu firmie P4. PKP Energetyka poinformowała mnie, iż ze względu na brak z ich strony technicznych i prawnych przeciwwskazań, oraz ze względów ekonomicznych, czyli zysku z wydzierżawienia części działki, nie mogą odmówić zawarcia umowy dzierżawy terenu pod stację bazową telefonii komórkowej :(
Szanowni Państwo, Rada Miasta Kołobrzeg 9 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg-Białogard i ulicami Myśliwską i Koszalińską, obejmującego również działkę nr 119/6 w obrębie 13 przy ul. Okopowej. 30 grudnia 2019 r. w Głosie Koszalińskim ukazało się ogłoszenie, jednocześnie na tablicy ogłoszeń oraz w BIPie UM Kołobrzeg ukazało się obwieszczenie o wszczęciu tej procedury oraz o możliwości składania wniosków do projektu planu. Zatem zachęcam Państwa do składania wniosków do tej procedury i wyrażania obaw oraz niepokoju w związku z planowaną inwestycją. Jest na to czas do 31 stycznia 2020 r.
- napisała A. Mieczkowska.

Do tematu wrócimy.

Ognisko koronawirusa w szpitalu
16 nowych przypadków koronawirusa w Kołobrzegu. Ognisko zachorowań znajduje się na oddziale psychiatrycznym łącznie zakażonych jest 16 osób w tym 3 osoby z personelu medycznego, jedna...
16 nowych przypadków koronawirusa w powiecie
Otrzymaliśmy nowe informacje dotyczące epidemii koronawirusa w regionie. Wirus  SARS-CoV-2 błyskawicznie rozprzestrzenia się na terenie naszego powiatu. Według danych Wójewódzkiej Stacji...
Testy u 35 osób ze szpitala
W kołobrzeskim szpitalu zakończono pobieranie próbek do badań na obecność koronawirusa.  Wszystko w związku z kwarantanną wprowadzoną na oddziale psychiatrycznym spowodowaną...

Komentarze

Mieszkaniec 2020-01-05 22:17:01
Drodzy Państwo, sprawa dotyczy ulicy Ogrodowej. Wskazana w piśmie działka 119/6 w obrębie 13 to działka na ulicy Ogrodowej a nie Okopowej. Jak widać urzędnicy tak bardzo są zainteresowani pomocą mieszkańcom że nawet nie wiedzą o jakie lokalizacje chodzi i piszą pisma z błędami.