Już możecie głosować!

Zaczęliśmy!

25 plebiscyt SPORTOWA DZIESIĄTKA Gazety Kołobrzeskiej na najlepszych sportowców i trenerów w powiecie ruszył na dobre.

Dziś, nieco wcześniej, niż zapowiadaliśmy, uruchomiliśmy głosowanie internetowe. Stało się tak właśnie z uwagi na prośbę naszych czytelników, którzy chcą już teraz wspierać swoich faworytów poprzez lajkowanie ich zdjęć umieszczonych na oficjalnym profilu Gazety Kołobrzeskiej na Facebooku. Zdjęcia wszystkich nominowanych zostały już przez nas opublikowane. Na ich konta wpłynęło już blisko tysiąc głosów. Doświadczenie poprzednich lat pokazuje jednak, że to dopiero początek, a wyniki o takiej skali potrafili już osiągać samodzielnie poszczególni zawodnicy.

Pamiętajcie, że „Lajki” są jednak tylko jedną składową wyników. Aby wesprzeć swojego kandydata można również wypełniać kupony plebiscytowe umieszczane na stronach sportowych papierowego wydania Gazety Kołobrzeskiej. Pierwszy kupon wydrukowaliśmy w numerze z piątku 29 listopada. Nasi czytelnicy jak zwykle chętnie wybierają ten sposób głosowania i pierwsza partia wypełnionych pisemnie głosów już trafił do naszej skrzynki redakcyjnej. Kolejne kupony będą ukazywać się w każdym kolejnym numerze gazety.

6 grudnia uruchomimy również głosowanie poprzez SMS. Te trzy drogi głosowania po zsumowaniu dadzą łączny wynik w głosowaniu kibiców, który stanowi dokładnie 1/3 ostatecznych wyników plebiscytu. Dwie pozostałe części głosowania mające taką samą wagę to głosowanie klubów i stowarzyszeń sportowych działających w powiecie, a także głosowanie kapituły plebiscytowej.

Informacji na temat przebiegu głosowania, samego plebiscytu, jak i gali, w czasie której wręczymy nagrody zwycięzcom szukajcie w każdym numerze Gazety Kołobrzeskiej i na portalu Gazetakolobrzeska.pl. Galę jak i tradycyjny bal karnawałowy zaplanowaliśmy na 7 lutego. Więcej szczegółów wkrótce, ale już teraz możemy zapewnić, że będzie to wyjątkowa impreza.

Głosować można wchodząc w poszczególne kategorie:

SPORTOWIEC ROKU

TRENER ROKU

SPORTOWA NADZIEJA ROKU

NIEZŁOMNY

PIŁKARZ IV LIGA/ KLASA OKRĘGOWA

PIŁKARZ A KLASA

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „PLEBISCYT SPORTOWA 10”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „PLEBISCYT SPORTOWA 10” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2.Organizatorem Konkursu jest Gazeta Kołobrzeska z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 6 w Kołobrzegu, zwaną dalej „Organizatorem”.

3. Nagrody pozyskane DLA LAUREATÓW zostały na podstawie współpracy Organizatora z różnymi firmami.  

4. Konkurs będzie przeprowadzany w terminie od 29 listopada  br. do 24 stycznia br. (Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konkursu bez podania powodu).

5. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać drogą pocztową na adres Gazeta Kołobrzeska ul. Myśliwska 6 78-100 Kołobrzeg – lub dostarczyć osobiście bądź wrzucić do skrzynki na korespondencję pod wyżej wymienionym adresem. Ogłoszenie konkursu będzie miało miejsce 14 lutego br. na łamach Gazety Kołobrzeskiej.

§ 2

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („UCZESTNIK”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) nie jest pracownikiem Gazety Kołobrzeskiej

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.gazetakolobrzeska.pl

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

  1. Nagrody będą przyznawane LAUREATOM, którzy dostaną największą ilość głosów kuponowych w 25. Plebiscycie na Sportowców i Trenerów Roku Ziemi Kołobrzeskiej w kategoriach:
  • SPORTOWIEC ROKU (5 osób)
  • TRENER ROKU (3 osoby)
  • SPORTOWA NADZIEJA ROKU (5 osób)
  • NIEZŁOMNY 2016 (1 osoba)
  • PIŁKARZ ROKU IV LIGI (1 osoba)
  • PIŁKARZ ROKU KL. OKRĘGOWEJ (1 osoba)
  • PIŁKARZ ROKU A-KLASY (1 osoba)

Nazwiska typowanych laureatów należy podać w przygotowanym kuponie SPORTOWA DZIESIĄTKA, który opublikowany zostanie w wydaniach Gazety Kołobrzeskiej w dn. 29.11.19, 06.12.2019, 13.12.2019, 20.12.2019, 03.01.2020, 10.01.2020, 17.01.2020, 24.01.2020.

Liczba kuponów nadesłanych przez jednego UCZESTNIKA nie jest ograniczona.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Za przekazanie nagród zwycięzcom konkursu odpowiedzialny jest wydawca Gazety Kołobrzeskiej. 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wpisanie w kuponie plebiscytowym (publikowanym w Gazecie Kołobrzeskiej) prawdziwych danych osobowych uczestnika konkursu, tj.: imienia, nazwiska

2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.gazetakolobrzeska.pl

 

Ognisko koronawirusa w szpitalu
16 nowych przypadków koronawirusa w Kołobrzegu. Ognisko zachorowań znajduje się na oddziale psychiatrycznym łącznie zakażonych jest 16 osób w tym 3 osoby z personelu medycznego, jedna...
16 nowych przypadków koronawirusa w powiecie
Otrzymaliśmy nowe informacje dotyczące epidemii koronawirusa w regionie. Wirus  SARS-CoV-2 błyskawicznie rozprzestrzenia się na terenie naszego powiatu. Według danych Wójewódzkiej Stacji...
Testy u 35 osób ze szpitala
W kołobrzeskim szpitalu zakończono pobieranie próbek do badań na obecność koronawirusa.  Wszystko w związku z kwarantanną wprowadzoną na oddziale psychiatrycznym spowodowaną...

Komentarze