PRZEDSIĘBIORCY,  BĄDŹCIE INNOWACYJNI! CZYLI CO NOWEGO DLA FIRM W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM W

Rozbudowali linie technologiczne, ulepszyli produkty i pozyskali nowe rynki zbytu. Stworzyli miejsca pracy, zadbali o wykształcenie kadr, a przy tym zdobyli doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji. Przedsiębiorcy zachodniopomorscy mają pomysły i energię do rozwoju. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego ma nadal wspierać ich innowacyjność dla dobra gospodarki.

Nie sposób wyobrazić sobie sprawnie działającej gospodarki bez rozwijającej się przedsiębiorczości. To firmy bowiem stanowią jej główną siłę napędową, a rolą rządzących jest przede wszystkich wspierać tych, którzy te firmy prowadzą.

 

Jednym z narzędzi wsparcia są dotacje.

-  W latach 2014-2020 większość projektów musi wpisywać się w regionalne i inteligentne specjalizacje – akcentuje Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE – BO NIE KAŻDY JEST DOBRY WE WSZYSTKIM!

To nowość w obecnej perspektywie finansowej. Dla konkursów ogólnopolskich powstał Krajowy Wykaz Inteligentnych Specjalizacji, natomiast dla programów regionalnych opracowano wykazy odzwierciedlające dodatkowo specyfikę poszczególnych obszarów Polski. Należy skupić się wspieraniu dziedzin i branż o największym potencjale rozwojowym – to naczelna zasada, jaka przyświecała ekspertom opracowującym te wykazy.

 

Na co zatem postawiono w zachodniopomorskim?

Obszary regionalnych specjalizacji:

 1. Biogospodarka,
 2. Działalność morska i logistyka,
 3. Przemysł metalowo-maszynowy,
 4. Usługi przyszłości (branża ICT, IT, KPO, przemysły kreatywne),
 5. Turystyka i zdrowie (turystyka medyczna, uzdrowiskowa, Spa & wellness).

 

Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego (stan na kwiecień 2016 r.):

 1. Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 2. Zaawansowane wyroby metalowe,
 3. Produkty drzewno-meblarskie,
 4. Opakowania przyjazne środowisku,
 5. Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 6. Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 7. Multimodalny transport i logistyka,
 8. Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

- Jeśli chcecie Państwo pozyskać dotację, należy sprawdzić, do kogo kierowany jest konkurs i  jakie są  jego zasady . Unikniecie w ten sposób niepotrzebnych kosztów związanych z opracowaniem wniosków -   zwraca uwagę  Wojciech Łebiński, p.o. dyrektora Wydziału Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.

 

 

 

NIEKTÓRE UŁATWIENIA DLA FIRM W LATACH 2014-2020

 

       
   
     
 

        Wnioski on-line                                        Rozliczanie wydatków  w Systemie SL                   Rozliczanie zaliczek

                                                                                                                                                                         do 12 m-cy

 

Nie musisz już drukować dokumentacji!

Formularz wniosku i załączniki w wersji elektronicznej wysyła się on-line!

 

Aby złożyć wniosek, należy opublikować go w serwisie oraz  dostarczyć do instytucji organizującej konkurs tylko jedną  wydrukowaną i podpisaną przez wnioskodawcę kartkę papieru, tzw. „pisemny wniosek o przyznanie pomocy”, która potwierdza skuteczne złożenie wniosku.

 

Instrukcje dotyczące wypełnienia wniosku udostępnione są wraz z każdym ogłoszeniem o konkursie.

Dostęp do Serwisu Beneficjenta jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej

 

Dane dotyczące wydatków oraz wszystkie wymagane dokumenty  potwierdzające ich poniesienie  przekazywane są za pośrednictwem systemu. Tak też bez zbędnych kosztów przebiega komunikacja pomiędzy wnioskodawcą i instytucją.

 

Jak działa system oraz jakie są wymagania dotyczące dokumentów, określa każda z instytucji.

 

Instrukcja dotycząca rozliczania wydatków w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Zach.  dostępna jest na stronie internetowej pod adresemhttp://www.rpo.wzp.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-wytycznymi-programowymi-14o-programie/zapoznaj-sie-z-wytycznymi-programowymi-14.

Dostęp do systemu SL2014 możliwy jest poprzez adres:https://sl2014.gov.pl.

Zaliczki wypłacane są w celu finansowania wydatków kwalifikowanych, dzięki czemu  beneficjenci mogą ograniczyć zaciąganie zobowiązań ze źródeł zewnętrznych, np. pożyczek/kredytów.

 Szczegółowe zasady dotyczące możliwości finansowania projektów z zaliczek udostępnione są wraz z każdym ogłoszeniem o konkursie.

 

 

 

 

 

Zmienił się także sposób oceny wniosków. W poprzedniej perspektywie finansowej podlegały one weryfikacji formalnej i merytorycznej.

- Obecnie podzielono ocenę na wstępną, oraz  merytoryczną I i II stopnia – wyjaśnia Wojciech Łebiński z Urzędu Marszałkowskiego. – Większa część oceny projektów przeprowadzana jest teraz przez pracowników Wydziału Wdrażania RPO. 

AKTUALNE I PLANOWANE KONKURSY

31 października ogłoszony został konkurs z osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie w ramach RPO WZ. Chodzi o

 • Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych i inteligentnych specjalizacji .

Jeśli  masz mikro, małą lub średnią firmę, a Twój pomysł przyczyni się do:

-powstania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu albo usługi,
- zwiększenia efektywności produkcji , lub też
- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

i dodatkowo działasz w jednej z wymienionych wyżej Inteligentnych Specjalizacji:

 sprawdź pozostałe warunki regulaminu i jeśli się kwalifikujesz, pisz wniosek!

 

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

- 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;

- 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 400 tys zł. Maksymalnie można otrzymać 4 mln zł.Dokumenty przyjmowane będą  od 1.12.2016 do 31.01.2017. Pytania do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie można  kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod nr 91 44 11 100.

 

Przed końcem 2016 r. ma ruszyć kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach

 • Działania 1.1  Typ 2  Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej – planowane ogłoszenie 15 grudnia 2016 r. Wnioski przyjmowane mają być przez 2 miesiące począwszy od 16 stycznia 2017.

Szczegółów szukaj na  www.rpo.wzp.pl. Informacje również w regionalnych punktach informacji Funduszy Europejskich.

SKORZYSTALI Z DOTACJI

- Dotacje są niczym zastrzyk finansowy, pozwalają na przyspieszenie planowanych inwestycji – twierdzi Piotr Hajdamowicz, dyrektor zarządzający w firmie Q4Glass w Koszalinie. – Za kilka dni podpisujemy umowę na realizację piątego już projektu. Tym razem w ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zamierzamy zrealizować zadanie pod nazwą „Innowacyjne wielkogabarytowe szyby fasadowe”.  

Jeśli miałbym coś poradzić firmom, które chcą ubiegać się o wsparcie,  to powiem, że warto próbować. Zwłaszcza, gdy chodzi o wysoką wartość inwestycji. Sami nauczyliśmy się pisać projekty, rozliczać wnioski o płatność i możemy liczyć na specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego. Zaczynaliśmy od dotacji na udział w targach branżowych, dziś rozwijamy się technologicznie. Bez Funduszy Europejskich nie byłoby takiej dynamiki.

Fot. źródło: archiwum Q4Glass

Klinika Stomatologiczno-Ortodontyczna  EuroDent z Kołobrzegu skorzystała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  w perspektywie finansowej w latach 2007-2013. W 2009 r. przyznano jej dotację w ramach wspierania innowacyjnego rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

- Dotacja pomogła nam stworzyć klinikę stomatologiczną, która w chwili jej otwarcia, była jedną z najnowocześniejszych na Pomorzu – opowiada Artur Gliszczyński, współwłaściciel kołobrzeskiego EuroDentu. - Przystosowaliśmy pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy o zakup amerykańskiego sprzętu wysokiej klasy. Dzięki temu osoby na wózkach  nie muszą z nich wstawać podczas wizyty. Zakupiliśmy pantomogram i radiowizjograf, aby zapewnić naszym pacjentom kompleksową obsługę.

PRZEDSIĘBIORCY,  BĄDŹCIE INNOWACYJNI!

 CZYLI CO NOWEGO DLA FIRM W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Rozbudowali linie technologiczne, ulepszyli produkty i pozyskali nowe rynki zbytu. Stworzyli miejsca pracy, zadbali o wykształcenie kadr, a przy tym zdobyli doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji. Przedsiębiorcy zachodniopomorscy mają pomysły i energię do rozwoju. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego ma nadal wspierać ich innowacyjność dla dobra gospodarki.

Nie sposób wyobrazić sobie sprawnie działającej gospodarki bez rozwijającej się przedsiębiorczości. To firmy bowiem stanowią jej główną siłę napędową, a rolą rządzących jest przede wszystkich wspierać tych, którzy te firmy prowadzą.

 Jednym z narzędzi wsparcia są dotacje.

-  W latach 2014-2020 większość projektów musi wpisywać się w regionalne i inteligentne specjalizacje – akcentuje Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE – BO NIE KAŻDY JEST DOBRY WE WSZYSTKIM!

To nowość w obecnej perspektywie finansowej. Dla konkursów ogólnopolskich powstał Krajowy Wykaz Inteligentnych Specjalizacji, natomiast dla programów regionalnych opracowano wykazy odzwierciedlające dodatkowo specyfikę poszczególnych obszarów Polski. Należy skupić się wspieraniu dziedzin i branż o największym potencjale rozwojowym – to naczelna zasada, jaka przyświecała ekspertom opracowującym te wykazy.

 

Na co zatem postawiono w zachodniopomorskim?

Obszary regionalnych specjalizacji:

 1. Biogospodarka,
 2. Działalność morska i logistyka,
 3. Przemysł metalowo-maszynowy,
 4. Usługi przyszłości (branża ICT, IT, KPO, przemysły kreatywne),
 5. Turystyka i zdrowie (turystyka medyczna, uzdrowiskowa, Spa & wellness).

 

Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego (stan na kwiecień 2016 r.):

 1. Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 2. Zaawansowane wyroby metalowe,
 3. Produkty drzewno-meblarskie,
 4. Opakowania przyjazne środowisku,
 5. Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 6. Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 7. Multimodalny transport i logistyka,
 8. Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

- Jeśli chcecie Państwo pozyskać dotację, należy sprawdzić, do kogo kierowany jest konkurs i  jakie są  jego zasady . Unikniecie w ten sposób niepotrzebnych kosztów związanych z opracowaniem wniosków -   zwraca uwagę  Wojciech Łebiński, p.o. dyrektora Wydziału Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.

NIEKTÓRE UŁATWIENIA DLA FIRM W LATACH 2014-2020

 

       
   
     
 

      Wnioski on-line                                        Rozliczanie wydatków  w Systemie SL                   Rozliczanie zaliczek

                                                                                                                                                                         do 12 m-cy

 

Nie musisz już drukować dokumentacji!

Formularz wniosku i załączniki w wersji elektronicznej wysyła się on-line!

 

Aby złożyć wniosek, należy opublikować go w serwisie oraz  dostarczyć do instytucji organizującej konkurs tylko jedną  wydrukowaną i podpisaną przez wnioskodawcę kartkę papieru, tzw. „pisemny wniosek o przyznanie pomocy”, która potwierdza skuteczne złożenie wniosku.

 

Instrukcje dotyczące wypełnienia wniosku udostępnione są wraz z każdym ogłoszeniem o konkursie.

Dostęp do Serwisu Beneficjenta jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej

 

Dane dotyczące wydatków oraz wszystkie wymagane dokumenty  potwierdzające ich poniesienie  przekazywane są za pośrednictwem systemu. Tak też bez zbędnych kosztów przebiega komunikacja pomiędzy wnioskodawcą i instytucją.

 

Jak działa system oraz jakie są wymagania dotyczące dokumentów, określa każda z instytucji.

 

Instrukcja dotycząca rozliczania wydatków w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Zach.  dostępna jest na stronie internetowej pod adresemhttp://www.rpo.wzp.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-wytycznymi-programowymi-14o-programie/zapoznaj-sie-z-wytycznymi-programowymi-14.

Dostęp do systemu SL2014 możliwy jest poprzez adres:https://sl2014.gov.pl.

 

Zaliczki wypłacane są w celu finansowania wydatków kwalifikowanych, dzięki czemu  beneficjenci mogą ograniczyć zaciąganie zobowiązań ze źródeł zewnętrznych, np. pożyczek/kredytów.

 Szczegółowe zasady dotyczące możliwości finansowania projektów z zaliczek udostępnione są wraz z każdym ogłoszeniem o konkursie.

 

 

 

 

 

Zmienił się także sposób oceny wniosków. W poprzedniej perspektywie finansowej podlegały one weryfikacji formalnej i merytorycznej.

- Obecnie podzielono ocenę na wstępną, oraz  merytoryczną I i II stopnia – wyjaśnia Wojciech Łebiński z Urzędu Marszałkowskiego. – Większa część oceny projektów przeprowadzana jest teraz przez pracowników Wydziału Wdrażania RPO. 

AKTUALNE I PLANOWANE KONKURSY

31 października ogłoszony został konkurs z osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie w ramach RPO WZ. Chodzi o

 • Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych i inteligentnych specjalizacji .

Jeśli  masz mikro, małą lub średnią firmę, a Twój pomysł przyczyni się do:

-powstania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu albo usługi,
- zwiększenia efektywności produkcji , lub też
- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

i dodatkowo działasz w jednej z wymienionych wyżej Inteligentnych Specjalizacji:

 sprawdź pozostałe warunki regulaminu i jeśli się kwalifikujesz, pisz wniosek!

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

- 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;

- 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 400 tys zł. Maksymalnie można otrzymać 4 mln zł.Dokumenty przyjmowane będą  od 1.12.2016 do 31.01.2017. Pytania do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie można  kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod nr 91 44 11 100.

Przed końcem 2016 r. ma ruszyć kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach

 • Działania 1.1  Typ 2  Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej – planowane ogłoszenie 15 grudnia 2016 r. Wnioski przyjmowane mają być przez 2 miesiące począwszy od 16 stycznia 2017.

Szczegółów szukaj na  www.rpo.wzp.pl. Informacje również w regionalnych punktach informacji Funduszy Europejskich.

SKORZYSTALI Z DOTACJI

- Dotacje są niczym zastrzyk finansowy, pozwalają na przyspieszenie planowanych inwestycji – twierdzi Piotr Hajdamowicz, dyrektor zarządzający w firmie Q4Glass w Koszalinie. – Za kilka dni podpisujemy umowę na realizację piątego już projektu. Tym razem w ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zamierzamy zrealizować zadanie pod nazwą „Innowacyjne wielkogabarytowe szyby fasadowe”.  

Jeśli miałbym coś poradzić firmom, które chcą ubiegać się o wsparcie,  to powiem, że warto próbować. Zwłaszcza, gdy chodzi o wysoką wartość inwestycji. Sami nauczyliśmy się pisać projekty, rozliczać wnioski o płatność i możemy liczyć na specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego. Zaczynaliśmy od dotacji na udział w targach branżowych, dziś rozwijamy się technologicznie. Bez Funduszy Europejskich nie byłoby takiej dynamiki.

Fot. źródło: archiwum Q4Glass

Klinika Stomatologiczno-Ortodontyczna  EuroDent z Kołobrzegu skorzystała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  w perspektywie finansowej w latach 2007-2013. W 2009 r. przyznano jej dotację w ramach wspierania innowacyjnego rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

- Dotacja pomogła nam stworzyć klinikę stomatologiczną, która w chwili jej otwarcia, była jedną z najnowocześniejszych na Pomorzu – opowiada Artur Gliszczyński, współwłaściciel kołobrzeskiego EuroDentu. - Przystosowaliśmy pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy o zakup amerykańskiego sprzętu wysokiej klasy. Dzięki temu osoby na wózkach  nie muszą z nich wstawać podczas wizyty. Zakupiliśmy pantomogram i radiowizjograf, aby zapewnić naszym pacjentom kompleksową obsługę.

Fot. EuroDent przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażono w sprzęt pozwalający na kompleksową obsługę pacjentów. Źródło: www.projektyrpo.wzp.pl

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy w formie refundacji, najpierw wymagane było  uzyskanie kredytu. Z pewnością ogromnym ułatwieniem zarówno dla nas, jak i dla innych przedsiębiorców spoza Szczecina, byłoby uruchomienie dodatkowych punktów obsługi urzędowej w regionie. Mielibyśmy ułatwiony kontakt i możliwość szybszego dotarcia do Urzędu Marszałkowskiego w celu dopełniania niezbędnych formalności w trakcie procesu pozyskiwania dotacji i realizacji projektów.

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy w formie refundacji, najpierw wymagane było  uzyskanie kredytu. Z pewnością ogromnym ułatwieniem zarówno dla nas, jak i dla innych przedsiębiorców spoza Szczecina, byłoby uruchomienie dodatkowych punktów obsługi urzędowej w regionie. Mielibyśmy ułatwiony kontakt i możliwość szybszego dotarcia do Urzędu Marszałkowskiego w celu dopełniania niezbędnych formalności w trakcie procesu pozyskiwania dotacji i realizacji projektów.

 

 

Śmigłowiec LPR lądował na Ogrodach
Po godzinie 12 doszło do niecodziennej akcji ratowników. W pobliżu torów kolejowych biegnących przy osiedlu Ogrody wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna musiała...
Jak najłatwiej umówić się do wydziału komunikacji?
Trwająca epidemia wpływa również na funkcjonowanie urzędów. Jednym z miejsc, które musi każdego dnia obsługiwać mieszkańców jest wydział komunikacji w starostwie powiatowym. To tu...
Głaz pamięci w Gościnie
– Mieliśmy sygnały od mieszkańców, którzy są innego niż katolickiego wyznania, że chcieliby mieć takie miejsce, w którym mogliby zapalić znicz – mówi Marian Sieradzki, burmistrz...

Komentarze